Vahdet Vakfı’nın Gayesi

Fertler arasında sevgi ve birliği artırıcı her türlü faaliyette bulunmak, cezaevlerinde bulunan kimselere imkanlar ölçüsünde; adlî yardımda bulunmak, avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını ödemek, yetkililerin belirlediği ölçüler içerisinde; hükümlülere ve tutuklulara maddi yardımda bulunmak, ailelerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını temin etmek, eğitim bursu vermek, cezaevinde bulunan kimseleri topluma kazandırabilmek için; kitap, broşür, gazete ve dergi ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekirse yayınlamak, matbaa kurmak, gerek cezaevlerinde, gerek cezaevi dışında; kütüphane kurmak, kitap bağışlarını kabul etmek, fertlerin meşrû olan her türlü iktisadî ve içtimaî ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde temin etmek.