Üye Olmanın Şartları ve Yardımlaşma

1. Vahdet Vakfı’na üye olmak isteyen kimseler; Vakıf Genel Kurulu üyelerinden iki kişinin tezkiyesini içeren bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na müracaatta bulunurlar. Yönetim Kurulu’nun vereceği olumlu kararla, vakfa üye olmaları mümkündür.
2. Vakfa üye olan kimse; günde bir ekmek bedelinden (ayda 30 ekmek) az olmamak üzere, dilediği miktarda aidat ödeyebilir. Ekmek bedelinde ölçü, üyenin mukim olduğu beldedir.
3. Vakfın temel hedeflerini benimseyen, fakat meşru ma’zeretleri sebebiyle üye olamayan kimselerden de maddi ve manevi yardım kabul edilir. İyilik ve takva hususunda yardımlaşmayı sağlayabilmek için, vakfın bütün imkanlarının seferber edilmesi gerekir.
4. Vakıf Yönetim Kurulu; başta zekât olmak üzere (Sadaka-i fıtr, infak, kurban derisi vs.) her türlü mali ibadetlerde üyelerine ve diğer kimselere yardımcı olur. Vakfın bütçesi; fıkha uygun sekilde tutulur ve Yönetim Kurulu vasıtasıyla yerlerine ulaştırılır.
5. Vakfın temel hedeflerine ve kuruluş senedinde yer alan gayesine zarar verici faaliyetlerde bulundukları (muhkem delillerle/ ikrar ve beyyine) sabit olan kimseler, bir daha üye kaydedilmemek üzere, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.