Vakfın Çalışma Usûlü

1. Her yıl Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir tarihte; istişari toplantılar yapılır ve bir yıllık faaliyet programı hazırlanır. Kurucular Heyeti Üyeleri ile Yönetim Kurulu’nda görevli olan kimseler, İstişare Meclisi’nin tabii üyesidirler. Diğer birimler (Şubeler, Temsilcilikler, Çalışma Kolları vs.) ikişer kişiyle temsil edilirler.
2. Araştırmaya (taharriye) önem veren, doğruyu tesbit ve yanlışı iptal için ilmi delil getiren her İstişare Meclisi üyesinin teklifi dikkatle dinlenir ve gereği yapılır.
3. Şûra Meclisi’nin aldığı kararlar, vakfın bütün üyelerini ilzâm eden kararlardır. Yönetim Kurulu, Şûra Meclisi’nin kararlarına uygun olan düzenlemeleri yapmakla mükelleftir.
4. Düşüncelerinden dolayı tutuklanan kimselere, muhtaç olan mahkûmlara ve ailelerine imkânlar ölçüsünde yardım yapılır. Mahkum çocuklarına eğitim bursu verilir.
5. Velâyet hukukunun korunması ve fütüvvet ahlâkına uygun davranışların yayılması vakfın temel hedefidir. Fütüvvet; kardeşini, dünya ve ahirette kendi nefsine tercih etmektir.