Üye olmaya davet…

Peygamberimiz Efendimiz (sav), Sahabe-i Kiram’dan Yezid İbn-i Esed’e “Ey ibn-i Esed!. Söyle, cennete girmek ister misin?” sualini sormuştur. Hz. Yezid İbn-i Esed (r.a) heyecanla: “Elbette ya Rasûlallah” diye cevap verince, Peygamberimiz Efendimiz (sav) şu tavsiyede bulunmuştur: “O halde kendi nefsin için istediğini, kardeşin için de istemeyi unutma.” Cezaevlerinde bulunan mazlumları, kendi ailelerinin bir ferdi gibi …

Üç Esasa Riayet ve Peygamberlerin Bıraktığı Miras

Hidayet nimetinin kadru kıymetini bilen her mükellefin: Sıratı Müstakiym’den ayrılmamak için, Rasûlullah’ın (sav) haber verdiği şu üç esasa riayet etmesi gerekir. Hz. Abdullah İbni Mesûd’dan (r.a) rivayet edilen Hadisi Şerif, meâlen şöyledir: “Benden işittiği sözü ezberleyen, kavrayan ve hakkını yerine getirerek rivayet eden kimseye ne mutlu!… Fıkhı taşıyan nice kimseler vardır ki, fakih değillerdir. Ve …

İslâmi Hareket ve Vakıf

Hüdâya tabi olan, insanlara iyilikleri (ma’rufu) emreden ve onları kötülüklerden (münkerden) alıkoymaya gayret eden müslümanların hakikate uygun olan fiillerine ‘İslâmi Hareket’ denilir. İslâmi hareket, mükellefin hayatının her anına değer kazandıran bir keyfiyete haizdir. Bütün mü’minler; Allah’a (cc) imanda, din işleriyle ilgili zaruri bilgide, tevekkülde, kaza ve kadere rıza göstermede ve İslâm için her türlü çileye …