Vahdet Vakfı 2018 Yılı 28. Olağan Genel Kurul İlanı

Vahdet Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı’nın 28. Olağan Genel Kurulu; Vakıf Senedi’nin 19’ncu maddesi gereğince, 19 Mart 2018 Pazartesi günü Saat: 10.00’de, Vakıf Genel Merkezi’nde (Korkutreis Mah. Cihan Sok. 33/8 Sıhhiye/Ankara) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Mart 2018 tarihinde, çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ve yerde saat: 10:00’de Olağan Genel Kurul toplanacaktır. İlgililere duyurulur. 01/03/2018

Vakıf Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

1. Açılış ve Yoklama

2. Genel Kurul Divanı’nın Seçilmesi

3. Faaliyet Raporunun, Gelir-Gider Cetveli İle Bilançonun Okunması ve Müzakeresi

4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrası ve Bilançonun Kabulü

6. 2018 Yılının Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

7. Dilek ve Temenniler ve Kapanış.